आमच्याशी संपर्क साधा मोकळ्या मनाने

आमचा पत्ता

मुंबई - विभाग :
पाटकर - वर्दे महाविद्यालय,
स्वामी विवेकानंद मार्ग, गोरेगाव (पश्चिम),
मुंबई - ४०००६२

दूरध्वनी क्रमांक :
०२२- २८७८११८८/ २८७२१८७५/ २८७२३७३१

संकेतस्थळ :
www.patkarvardecollege.edu.in

ई-मेल आयडी :
info@patkarvardecollege.edu.in

कोंकण - विभाग :
चिकित्सक समूहाचे बहुपयोगी शिक्षणकेंद्र,
पहिला मजला , परशुरत्त्न सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.,
संत राऊळ महाराज महाविद्यालयासमोर, कुडाळ ,
सिंधुदुर्ग - ४१६५२०

दूरध्वनी क्रमांक :
०२३६२-२२१६८२ / ९७६४८०९६६९

संकेतस्थळ :
www.chikitsaksamuhakokan-edu.in

ई-मेल आयडी :
chikitsaksamuha.kudal@gmail.com